"Let us never negotiate out of fear. But, let us never fear to negotiate."

John F. Kennedy

U bevindt zich hier: Over onsDe partnersTheo De Beir

Theo De Beir

Theo De Beir richt zijn professionele activiteiten op onderhandelen en bemiddelen en op het bijstaan van bedrijven bij het afsluiten van overeenkomsten van diverse aard.  Hij is – samen met Willem Meuwissen – hoofddocent van de opleidingscursus tot Erkend Bemiddelaar, georganiseerd door bMediation en VOBA.

Aan de KU Leuven is hij praktijklector "Onderhandelen voor juristen". Hij doceert aan de studenten, 2e Master Rechten, van de Universiteit Antwerpen het enige plichtvak, zijnde “Onderhandelen en Bemiddelen”. Magistraten maakt hij wegwijs in de organisatie van gerechtelijke bemiddelingen (IGO, Rechtbank van Koophandel Vlaanderen en Brussel), en aan de EHSAL Management School (EMS) onderricht hij "Conflicten in familiebedrijven".

Theo was voorzitter (2011-2014) van het Belgisch Instituut bMediation (het vroegere BBMC), het eerste bemiddelings- en opleidingscentrum in België (www.bMediation.eu) . Hij is tevens bestuurder van VOBA (Vlaamse Organisatie voor Bemiddeling en Arbitrage ) en lid van het uitvoerend comité/gewezen vice-voorzitter van de Brusselse Kamer van Koophandel (Beci) en het Verbond van Ondernemingen te Brussel (VOB). Hij is ook acting chairman van de Brussel Raad (Voka Metropolitan) en bestuurder bij de Federatie van de Belgische Kamers van Koophandel. Daarnaast maakt hij deel uit van de jury Trends Legal Awards.

Theo De Beir (1963) studeerde aan de Universiteiten van Brussel (Ufsal) en Leuven (KUL), waar hij de graad van licentiaat in de rechten behaalde met onderscheiding. Nadien behaalde hij nog een Master in Europees recht in Nice. Hij perfectioneerde zich in "Mediating Disputes" by the Harvard Negotiation Institute in Boston-Harvard (2013), gedoceerd door Professor Mnookin.

In 1987 vervoegde Theo de Balie te Brussel (De Scheemaecker, Laevens, Bertouille & Van Look). In 1993 richtte hij het eigen kantoor “De Beir & C°” op dat evolueerde in 2005 tot “DE BEIR & VANRAES”, een dynamisch team, dat voornamelijk werkt voor een Belgisch & Europees cliënteel. Hij is de stichter van het Belgisch nationaal advocatennetwerk Avolink (voorheen Belgavoka). September 2014 : het Antwerps advocatenkantoor "Meuwissen & C°" en het Brussels advocatenkantoor "De Beir & Vanraes" bundelen hun krachten onder de noemer AGREMENTOR.

Theo staat cliënten bij in onderhandeling, bemiddeling en procedures. Zijn kerndomeinen zijn aandeelhouders- en distributieovereenkomsten.
Hij spreekt  en schrijft vloeiend Nederlands, Frans, Engels en maakt zich verstaanbaar in het Duits.

Hij wordt regelmatig aangeduid als bemiddelaar, zowel door hoven en rechtbanken als - doch in hoofdorde - rechtstreeks door private partijen in belangrijke commerciële conflicten.