"Negotiation means getting the best of your opponent."

Marvin Gaye

U bevindt zich hier: Verzoening

Verzoening

Verzoening is een rechtsfiguur waarbij een persoon die tot taak heeft het conflict geheel of gedeeltelijk bovenpartijdig te beslechten, niettemin vooraf poogt de partijen te verzoenen.

Het Belgisch Gerechtelijk Wetboek draagt deze verzoeningstaak op aan de bevoegde rechter (artikel 731 tot 733 Ger.W.) en aan de gerechtsdeskundige (artikel 977 Ger.W.).

De verzoeningsactiviteit van de verzoener wordt sterk beïnvloed door zijn bevoegdheid het conflict finaal zelf te beslechten.
Daardoor nemen de partijen een strategische houding tegenover de verzoener aan, die lijkt op de strategische houding die zij tegenover elkaar aannemen.

De verzoener dient dus aangepaste desescalerende en conflictoplossende technieken toe te passen, die verschillen van hetgeen een bemiddelaar doet.